default logo
Norges_Lover

Velkommen til advokat Lars Ths. Rodvelt (H)

Advokat Lars Ths. Rodvelt har drevet som advokat med egen praksis i Grimstad siden 1975. Fra 1. januar 2018 har han kontor i Aviorgården, Bark Silas vei 5, i Grimstad, i kontorfellesskap med advokatfirmaet Hald.

Kontakt

 • Telefon: 37258180
 • Direkte: 37258183
 • Faks: 37258181
 • E-post:lars@advokatrodvelt.no
 • Post/besøksadresse: Bark Silas vei 5, 4876 Grimstad
 • Organisasjonsnummer: 971 456 221
 

Kompetanse og erfaring

 • 1944: Fødselsår
 • 1971: Juridicum, Universitetet i Oslo
 • 1971-1973: Dommerfullmektig, Nordfjord
 • 1973-1975: Juridisk konsulent hos Fylkesmannen i Aust-Agder, plan- og bygningsrett
 • 1975 – d.d: Egen advokatpraksis i Grimstad
 • 2009: Møterett for Høyetserett
 

Fagområder

 • Plan-og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Transaksjoner
 • Arv og skifte
 • Familierett
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett

Advokat_Lars_Ths_Rodvelt